Underlagsfoam till golv

 

Specifikationer: Skumplast med polyetenfuktskydd på ena sidan

Tjocklek 3 mm

Bredd 1200 mm

 

 

Användning:

1) Värmeisolering av tak, väggar och golv.

2) Stöt, fukt och ljuddämpning av golv.

3) Förpackningsmaterial.

5) Etc.